MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Mitsubishi Electric: един безопасен избор

Автоматизацията както и безопасността са от жизненоважно значение в съвременните натоварени и конкурентни производствени среди. Mitsubishi Electric интегрира технологиите за автоматизация и безопасност в единна интерактивна система и по този начин допринася за подобряване на ефикасността и ефективността. Така например, интегрираното решение е в състояние постоянно да наблюдава експлоатационните условия и функциите на машините, с цел да предскаже възникващи проблеми, както и да предприеме превантивни действия. От своя страна, незабавните реакции на събития спомагат за възпрепятстване на прерастването на дребни проблеми в сериозни инциденти.

Управление и визуализация

Управление

Програмируемият контролер QS Safety е предназначен за управление на безопасността, и отговаря на международните стандарти за безопасност EN954-1 категория 4, ISO13849-1 PLe, и IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. Програмируемите логически контролери QS Safety моgaт да бъдaт свързани към ключа за аварийно спиране, светлинна завеса и т.н., с цел да се изключи (ИЗКЛ. изход безопасност) захранването на източниците на риск (роботи и т.н.), в съответствие с програмите на потребителите. Експлоатацията на машини (роботи, конвейери и т.н.), се управлява чрез стандартни програмируеми контролери. Основно предимство на програмируемия контролер QS Safety е, че той може да се използва в разпределени системи и не се нуждае от централизиране, което води до намаляване на окабеляването и свързаните с него разходи и изисквания за поддръжка.

Безопасносният релеен модул на Mitsubishi Electric е подходящ за управление на безопасността при системи с малки мащаби, а също така може да бъде вграден и в по-големи системи за безопасност. Проста схема за безопасност може да бъде конфигурирана дори само чрез опроводяването, без да е необходимо програмиране или сложни настройки на параметрите.

Управлението на безопасността може лесно да бъде добавено към вече съществуващ програмируем контролер Q series посредством монтаж на безопасен релеен модул към базово устройство Q или свързването му чрез CC-Link. Това означава, че програмируемият контролер може да извършва директно наблюдение на работното състояние или състоянието на неизправност в безопасния релеен модул, предоставяйки визуализация на защитните системи, с цел по-лесно наблюдение и проверка.

Компактният безопасен контролер WS съответства на стандартите за безопасност ISO13849-1 PLe и IEC61508 SIL3. Той е предназначен за използване в самостоятелни машини или системи. Възможността за разширение на неговите входове/изходи е до 144 възли, което позволява разработването на значително големи и сложни системи за безопасност, както и разширяване на вече съществуващи системи.

Визуализация

Мониторингът и визуализацията са от ключово значение за това да се знае кога са били активирани, критични за безопасността, области в една машина, и тази информация помага на операторите и мениджърите на завода да синхронизират производствените процеси на територията на целия завод. Операторските терминали (GOT)/ интерфейсите човек-машина (HMI) и MAPS осигуряват визуализация и мониторинг на процесите, свързани с безопасността в рамките на приложението.

Интерфейсите човек-машина (HMI) са съвременния начин за наблюдение и управление на машина, завод или система и са изключително подходящи за използване в системи за безопасност. Те получават сигнали от датчици, разположени навсякъде около машината, след което ги обработват и ги представят като прости схеми или информация на пълноцветен сензорен екран. Те могат да бъдат интегрирани със системите за безопасност, така че да предоставят ясни и кратки доклади за състоянието на безопасността. Операторските терминали (GOT) / интерфейсите човек-машина (HMI) на Mitsubishi Electric съчетават най-доброто по отношение на изпълнението, графики и функционалност, в изключително компактен и здрав пакет. Гамата включва екрани от 3.7" до 15", с възможност за панелен монтаж и като висящи модули.

Решението Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) е удобен за потребителя инструмент, базиран на програма-съветник, който автоматично генерира програмируеми контролери, SCADA и проекти, като по този начин спестява време и усилия при разработването и конфигурирането. Подходящ е при разработване на системи за наблюдение на, критична за безопасността, информация в целия завод.

Задвижвания и роботика

Задвижвания

Честотните инвертори или променливо-честотните задвижвания (VFD) се използват за управление на скоростта / въртящия момент или позицията на електромотори. Богатата гама от инвертори от Mitsubishi Electric предлага решения за всички видове и класове приложения, с вградена функция за безопасно изключване на въртящия момент (STO), като стандарт (EN ISO 13849-1 PLd/кат.3 или EN 61508, EN61800-5-2 SIL2).

Гамата FR-A800 поддържа дори функционалности като SS1, SS2, SLS, и SOS при PLE и SIL3, необходима при машини от висок клас. Свързването към VFD чрез мрежа е възможно с помощта на комуникационна функция CC-Link IE Safety или PROFIsafe.

Честотните регулатори гама FR-E700-SC за функцията за аварийно спиране и гама FR-E700-NC за комуникацията CC-Link са съвместими със защитната функция за безопасно изключване на въртящия момент (STO). Те могат да бъдат директно свързани с безопасните програмируеми контролери, безопасните релейни модули и хардуерно базираните механизми за аварийно изключване на изхода, и отговарят на стандартите за безопасност EN ISO 13849-1 категория 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 и Европейските директиви.

Серво системи

Серво устройствата предлагат най-добрите характеристики за работна ефективност и управляемост на двигателите. Те осигуряват прецизност на движението при изключително високи скорости, включително и интегрирани функции за безопасност, като безопасно изключване на въртящия момент (STO), в съответствие с IEC/EN 61800-5-2:2007. В комбинация с функционалния модул за безопасност, усилвателят може да бъде разширен чрез допълнителни функции на безопасност по EN 61800-5-2: за безопасно спиране 1 (SS1), за безопасно управление на спирането (SBC), за безопасно ограничаване на скоростта (SLS) и за безопасен мониторинг на скоростта (SSM ). Тези функции могат да бъдат активирани чрез безопасна комуникация посредством мрежата SSCNETIII/H.

Роботика

Mitsubishi Electric robots предлага водеща в класа си технология, както за SCARA, така и за антропоморфните роботни системи. Роботите съответстват на най-новите стандарти за роботи и роботизирани устройства ISO-10218-1 (2011) и отговарят на изискванията за PLd на ISO13849-1 категория 3.

Устройства и части

Мрежи

CC-Link Safety е отворена комуникационна мрежа, подходяща за приложения за безопасност, тъй като гарантира надеждност при предаване на даннитe. Тя е в съответствие с IEC61508 SIL3 и EN954-1 / ISO13849-1 категория 4 и е съвместима с други продукти CC-Link. Мрежата CC-Link Safety е способна да открива грешки в комуникацията, като неочаквано забавяне или грешни данни, които могат да доведат до неправилно протичане на функцията за аварийно спиране. Тази безотказна функция бързо ще приведе машините ви в безопасно състояние при установяване на повреда в комуникацията.

Сензори

Mitsubishi Electric предлага най-добрата в класа си стратегия по отношение на сензорите за безопасност, която позволява на клиентите да избират тези продукти, които оптимизират съответните им приложения. С избор от аварийни изключвания до светлинни завеси, Mitsubishi Electric осигурява интерфейси, които позволяват свързване с разнообразна гама от технологии за сензори за безопасност.