MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

Безопасност

Mitsubishi Electric: един безопасен избор

Автоматизацията както и безопасността са от жизненоважно значение в съвременните натоварени и конкурентни производствени среди. Mitsubishi Electric интегрира технологиите за автоматизация и безопасност в единна интерактивна система и по този начин допринася за подобряване на ефикасността и ефективността. Така например, интегрираното решение е в състояние постоянно да наблюдава експлоатационните условия и функциите на машините, с цел да предскаже възникващи проблеми, както и да предприеме превантивни действия. От своя страна, незабавните реакции на събития спомагат за възпрепятстване на прерастването на дребни проблеми в сериозни инциденти.