MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Mitsubishi Electric Europe B.V. се ангажира да следи всички отнасящи се стандарти за качество и норми, както и на директивите на Европейския съюз и принципите на регламента REACH. Производството на екологично чисти и висококачествени продукти е основна цел на компанията.

ЕС декларация за съответствие (EC Declaration of Conformity)

За повече сертификати и одобрения за доставка, влезте в MyMitsubishi.