MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Когато, където, както ви е удобно

Искате директно да обсъдим технически проблем?

Обадете се на местният партньор или клон на Mitsubishi и ще ви свържат с квалифициран персонал, готов да отговори на вашите технически въпроси. Тези локални екипи за съдействие са подкрепение от Европейската група за обслужване (Central Eastern Europe Service located in Poland) на Mitsubishi, със седалище в Германия. Това означава, че само зад едно обаждане могат да застанат много инженери, работещи заедно, които ще разрешат всеки въпрос по най-бързия и ефективен начин.

На уебсайта на CNC ще намерите информация за контакт с нашите сервизни партньори осигуряващи поддръжка свързана с CNC.