MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

ICONICS, компания на Mitsubishi Electric Corporation, е софтуерният център за върхови постижения на групата Mitsubishi Electric Factory Automation Systems. Нейните решения за визуализация, анализ, мобилни устройства, IoT и облачни услуги подобряват производителността, намаляват времето за интеграция и оперативните разходи и оптимизират използването на активите. Решенията на ICONICS, съчетани с познанията и опита на Mitsubishi Electric в индустрията, увеличават стойността на клиентите чрез наблюдение и контрол на процесите на автоматизация. Отличеният с награди софтуер на ICONICS има повече от 375 000 инсталации при клиенти в областта на автоматизацията на фабрики (FA), автоматизацията на процеси (PA) и автоматизацията на сгради (BA) в над 100 държави по света.

Визуализация в реално време за оперативно съвършенство Този авангарден софтуер осигурява визуализация в реално време, мобилност, анализи и свързаност, за да предостави контекстуален поглед върху бизнес операциите на клиентите в областта на производството, индустриалната автоматизация и интелигентните сгради.

Направете невидимото видимо!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С

Универсалната платформа за свързване GENESIS64™ поддържа отворен протокол по индустриален стандарт, ускорявайки интеграцията на всички видове устройства, оборудване и системи, което води до конвергенция на ИТ и ОТ*1

ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ

Базираната на активи организация и навигация улеснява ормализирането на данните, сравненията,и ситуационна осведоменост, за да се стигне по-бързо до първопричината чрез контекстуализирана и приложима нформация.

КОНТЕКСТУАЛИЗИРАНЕ

Сигурната визуализация в реално време на всяко устройство е от решаващо значение за поддържане на гладкото протичане на операциите. GENESIS64™ се мащабира от настолни компютри до браузъри, таблети, смартфони и носими устройства.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Подобрете оперативната производителност и качеството с интерактивни анализи. Промишлените приложения включват OEE*2 , SPC*3 , енергия и откриване на неизправности, за да се осигури прозрение от границата до облака.

ICONICS Suite™ е идеален за всяка индустрия

Mitsubishi Electric Продукти за визуализация

ICONICS Suite™

GENESIS64™ е само един от гъвкавото портфолио от продукти, които са част от ICONICS Suite™. Мащабируемите софтуерни решения се отличават с усъвършенствана технология за визуализация, за да работят на всеки настолен компютър или мобилно устройство, висока наличност, централизирано конфигуриране и възможност за свързване към голямо разнообразие от стандартни индустриални комуникационни протоколи.

GENESIS64™ Basic SCADA Пакет за начално ниво на SCADA

- Основни функции на SCADA
- Най-съвременна визуализация в реално време
- Управление на алармите в съответствие с ANSI/ISA-18.2
- Надеждно и стабилно събиране на исторически данни

GENESIS64™ Advanced Пълноценна функционалност

Широкообхватно наблюдение на системи на предприятия и сгради
- Мащабиране до големи, разпределени системи
- Поддръжка на сигурни комуникации в облака

Софтуер за SCADA - ICONICS Suite™

Роля на оператор

- Управление на производството
- Поддръжка на оборудването

Роля на инженер

- Превантивна поддръжка
- Пестене на енергия
- Дистанционно наблюдение

Роля на изпълнителен директор

- Подобряване на бизнеса
- Използване на големи данни
- Дистанционно наблюдение

Роля на системен интегратор

- Лесна свързаност и интеграция
- Ефективен инженеринг

Решения за всеки!

Свържете се с нас!