MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Среда за инженеринг на PLC, претърпяла изключителна иновация и растеж, кулминиращи в ерата на ново поколение инженерен софтуер MELSEC! Голямото разнообразие от софтуерни продукти MELSEC предлагат решения за намаляване на общите експлоатационни разходи в цялата инженерингова среда, например, чрез подобряване на ефективността при проектиране, съкращаване на времето за отстраняване на грешки, намаляване на времето за престой и задържане на данни.

iQ Works

Този изчерпателен софтуерен пакет включва софтуер за програмиране за ефикасен инженеринг с кръстосана система, включваща, например, PLC, контрол на движението и графични операторски терминали (GOT).

GX Works

Този софтуер за програмиране на последователност на PLC използва активите на програмата, усъвършенствани от GX Developer за достигане на по-комфортно ниво на експлоатационна готовност.

e-Manual

e-Manual is the electronic books that enable Mitsubishi Electric FA product users to quickly obtain necessary information such as product ranges and usage.

MX Component

Библиотеката на контролера Active X библиотека помага на потребителя лесно да осъществява комуникация от PC към PLC, без необходимостта от познания за протоколите.

MX Sheet

Този софтуер позволява на приложението Excel на Microsoft да извършва мониторинг, да регистрира, да събира информация за аларми и да променя конфигурациите за PLC.

Друг инженерен софтуер

Продуктова група от различни софтуери за поддръжка на инженерна среда на гамата MELSEC.

Инструменти за поддръжка на периферно оборудване

Разнообразие от различни безплатно предлагани инструменти за допълнително опростяване на разрабоките, извършвани с програмируемите контролери MELSEC.