MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Основата за автоматизираната среда на следващо поколение

Гамата MELSEC iQ-R: като сърцето на автоматизационна среда от следващо поколение, Mitsubishi внедри концепцията за автоматизационен контролер с добавена стойност и съкращаване на общите разходи за притежание. Гамата MELSEC iQ-R е цялостно разработена за разрешаване на проблеми от общ характер в седем основни области: производителност, инженеринг, поддръжка, качество, свързаност, сигурност и съвместимост. Това става по три начина: намаляване на общата цена на притежание, повишаване на надеждността и повторно използване на съществуващи ресурси.

Интегриран модулен контролер

Централните процесори от гамата IQ-R предлагат драстични подобрения по отношение на производителността, като задават нови референтни стандарти по отношение на скоростта на обработка. Това не само дава възможност на потребителите да реализират системи с подобрен дизайн, но също така предоставят основа за значително намаляване на разходите за хардуер. В същото време, серията IQ-R предлага намаляване на разходите за разработка, разходите за поддръжка и риска от срив на системата, като същевременно осигурява иновативен начин за ъпгрейд, който ще позволи на потребителите да се възползват от текущи подобрения посредством ъпгрейд на софтуера, а не на хардуера

Предимства

С време на сканиране от 0.14 милисекунди, способност да обработва до 419 инструкции в милисекунда и скорост на LD инструкция 0.98 нс, гамата IQ-R поставя нови референтни стандарти за производителност, които допринасят за повишаване на вашата продуктивност.

Гамата IQ-R предлага синхронизирано сканиране на програмируеми логически контролери и мрежата, с цел да се избегне евентуално закъснение в преноса на данни и да се подобри качеството на производство. В допълнение към това, всички изходни модули са синхронизирани за много по-прецизно управление, което елиминира необходимостта от сензори за детекция на положението и води до намаляване на общите разходи за системата.

Във вградената база с данни на IQ-R има възможност за съхранение на важна за производството информация, като рецепти, което спомага за предотвратяване на спирането на цялата система за автоматизация, при евентуална повреда на мрежата или прекъсване в комуникацията със сървъра на база данни на компютър. Гамата IQ-R може също така да резервира и да възстанови всички параметри / данни на цялата система с програмируеми контролери, включително мрежови устройства CC-Link IE Field.

Така например, потребителите могат да дефинират грешки и събития, които да бъдат автоматично запаметени на SD карта чрез вградения слот за SD карта. В случай на възникнване на грешка или определено събитие, програмируемият контролер може да съхрани цялата необходима информация за процеса, самата грешка и регистъра на събитието, включително и историческите оперативни данни на SD карта. Впоследствие тези данни могат лесно да бъдат анализирани, което допринася за намаляване на времето за престой и работата за поддръжка.

Характерна особеност на гамата IQ-R е възможността да се постави ключ за хардуерна защита на процесора, без който процесора не работи. Данните, съдържащи се в този ключ са криптирани и не могат да бъдат копирани от външни лица. Освен това, могат да бъдат създадени IP адреси на упълномощените устройства, и да се отказва достъп до неразрешени устройства с цел намаляване на риска от неоторизиран достъп или извършване на промени в програмата на програмируеми контролери от неупълномощен персонал. В допълнение, серията IQ-R осигурява функция за идентификация на потребителя.

Още акценти

  • Високoефективен централен процесор
  • Мащабируема платформа
  • Синхронизирано управление
  • Сигурно съхранение на данните
  • Намалена работа за поддръжка
  • Идеално свързване чрез SLMP комуникация
  • Ефективен инженеринг – GX Works3
  • Защита на системата
  • Съвместимост с MELSEC System Q

Централен процесор

Програмируеми контролери за автоматизация, подходящи за различни приложения.

Базов модул

Базовите модули служат за инсталиране на устройства като захранващ блок, централен процесор и входно / изходни модули. Предлагат се различни видове с цел да отговорят на различните изисквания към системата.

Електрозахранващ блок

Този модул се използва за осигуряване на електрозахранване за процесора, входно / изходните модули и други модули върху основния модул.

Входно / изходен модул

Устройства като превключватели, индикаторни лампи и сензори могат лесно да бъдат свързани към системата за управление с помощта на цифрови входно / изходни модули.

Аналогов входно / изходен модул 

Аналоговите модули са главния интерфейс между процеса на управление и системата за автоматизация, и са специално проектирани за осигуряване на интерфейс със сензорите, които обработват променливи сигнали за напрежение и ток.

Модул за движение, модул за позициониране, високоскоростен броячен модул

Тези интелигентни модули осигуряват много прецизна и бърза реакция за управление и затова са изключително подходящи за приложения, където се изисква висока скорост и прецизност.

Информационен / мрежов модул

Тази модулна група дава възможност за обмен на информация с няколко системи за управление. Модулната продуктова група подобрява ефективността на производството, като събира и управлява разнообразна информация, свързана с производството.