MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Кабел за свързване на главния и разширителните базови модули помежду им.