MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
CANopen е комуникационен протокол за интегрирани системи, използвани в автоматизацията. Той се използва в множество приложения като медицинско оборудване, електронни устройства в корабоплаването, железопътни приложения и сградна автоматизация.