MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Силна поддръжка за конфигуриране на Motion системи. Инженерният софтуер спомага за намаляване на общите разходи по собствеността посредством създаване на удобна за използване инженерингова среда, като например, подобрение на ефективността при проектиране и отстраняване на грешки, намаляване на времената на престой, както и защита на личните данни.

iQ Works

Този изчерпателен софтуерен пакет включва софтуер за програмиране за ефикасен инженеринг с кръстосана система, включваща, например, PLC, контрол на движението и графични операторски терминали (GOT).

MT Works2

Пълна програмна поддръжка на системата за управление на движение: от проектиране на системата, програмиране и настройка на серво устройствата, до поддръжка.