MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

FR-CS80 – Простото решение

Осигурявайки векторно управление в най-компактния размер инвертор в света, FR-CS80 представлява икономично решение. Това прави честотния инвертор FR-CS80 подходящ за почти всички индустриални приложения.

Характеристики и ползи за потребителя

Векторно управление (по магнитен поток)

Благодарение на векторното управление, честотният инвертор предлага висок въртящ момент дори при ниска скорост без нужда от енкодер.

Интелигентен мониторинг на големината на изходния ток

Дори при внезапна промяна в натоварването, работата ще продължи, без да се активира алармата за претоварване

Връзка с DC Bus за енергоспестяване

Директният достъп до междинната верига позволява спестяване на енергия в системата и дава възможност за свързване на спирачен или регенериращ модул.

Лесно Plug-and-play свързване към операторски дисплей (GOT) през RS485

При активирана функция на инвертора “Автоматично свързване”, инверторът може да комуникира с операторски дисплей от гамата GOT 2000 през RS-485, като просто се свърже дисплея.

Функция за непрекъснатост на работата при моментно прекъсване на захранването

Дори в случай на моментно отпадане на захранването, работата на двигателя продължава без празен ход и без прекъсване на производството

Функция на забавяне до спиране при отпадане на захранването

В случай на отпадане на захранването или пад на напрежението, двигателят се забавя до пълно спиране без празен ход.

По-бързо спиране

Времето за спиране може да се намали и без спирачен резистор. По-този начин може да се ускори времето за цикъл на поточни линии и други подобни съоръжения.

S-образна характеристика на ускорение / спиране

Преходът от текущата честота към целевата честота е S-образен. По този начин се намаляват резките движения при ускоряване / забавяне и се предотвратява изместване на товара.

Предварително задаване на скорост (превключване между 15 скорости)

Скоростта на работа може предварително да бъде зададена чрез параметри. Това означава, че потребителят може лесно да регулира скоростта на машината.

Защита при агресивни условия на работната среда

Покритието на платката съответства на IEC 60721-3-3 3C2/3S2 за подобрена устойчивост на условията на околната среда.

Спецификации