MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria
Software for program creation and total engineering support.

RT ToolBox3

Този, базиран на компютър, софтуер за програмиране на роботи се използва с всички роботи на Mitsubishi. Програмиране, мониторинг и отстраняване на грешки са само някои от функциите, които този мощен софтуерен пакет предлага.

RT VisualBox

The RT VisualBox programming tool developed by Mitsubishi Electric is a visual programming software for MELFA ASSISTA.