MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Задвижвания и роботика

Задвижвания

Честотните инвертори или променливо-честотните задвижвания (VFD) се използват за управление на скоростта / въртящия момент или позицията на електромотори. Богатата гама от инвертори от Mitsubishi Electric предлага решения за всички видове и класове приложения, с вградена функция за безопасно изключване на въртящия момент (STO), като стандарт (EN ISO 13849-1 PLd/кат.3 или EN 61508, EN61800-5-2 SIL2).

Гамата FR-A800 поддържа дори функционалности като SS1, SS2, SLS, и SOS при PLE и SIL3, необходима при машини от висок клас. Свързването към VFD чрез мрежа е възможно с помощта на комуникационна функция CC-Link IE Safety или PROFIsafe.

Честотните регулатори гама FR-E700-SC за функцията за аварийно спиране и гама FR-E700-NC за комуникацията CC-Link са съвместими със защитната функция за безопасно изключване на въртящия момент (STO). Те могат да бъдат директно свързани с безопасните програмируеми контролери, безопасните релейни модули и хардуерно базираните механизми за аварийно изключване на изхода, и отговарят на стандартите за безопасност EN ISO 13849-1 категория 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 и Европейските директиви.

Серво системи

Серво устройствата предлагат най-добрите характеристики за работна ефективност и управляемост на двигателите. Те осигуряват прецизност на движението при изключително високи скорости, включително и интегрирани функции за безопасност, като безопасно изключване на въртящия момент (STO), в съответствие с IEC/EN 61800-5-2:2007. В комбинация с функционалния модул за безопасност, усилвателят може да бъде разширен чрез допълнителни функции на безопасност по EN 61800-5-2: за безопасно спиране 1 (SS1), за безопасно управление на спирането (SBC), за безопасно ограничаване на скоростта (SLS) и за безопасен мониторинг на скоростта (SSM ). Тези функции могат да бъдат активирани чрез безопасна комуникация посредством мрежата SSCNETIII/H.

Роботика

Mitsubishi Electric robots предлага водеща в класа си технология, както за SCARA, така и за антропоморфните роботни системи. Роботите съответстват на най-новите стандарти за роботи и роботизирани устройства ISO-10218-1 (2011) и отговарят на изискванията за PLd на ISO13849-1 категория 3.