MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Цялостен подход за прогнозна поддръжка

 

Прогнозна поддръжка

Производителите имат нужда да осигурят непрекъснатост на работата на машината и да ограничат периодите на непланирани прекъсвания, за да отговорят на глобалната конкуренция. За тази цел са нужни технологии, които ще допринесат за управление на поддръжката и ще максимизират надеждността на производството. Наблюдението на състоянието дава възможност за прогнозен подход към поддръжката на оборудването, което осигурява оптимална производителност с минимално време на престой.

Решението на Mitsubishi Electric за Интелигентен мониторинг на състоянието (SCM) предлага интегриран подход за мониторинг на състоянието на отделните компоненти в системата и дава възможност за предприемане на цялостен подход към изправността на оборудването в производствената система. Индивидуалните сензори осигуряват вградена светлинна индикация за състоянието на машината, но визуализират и текстови съобщения от множество сензори през Ethernet към контролера на смарт сензора за цялостен мониторинг и по-задълбочен анализ.

Ползи и функции

Ползи при експлоатация

Свързването на няколко сензора към системата за управление на сензорите позволява на контролера да анализира моделите на работа, които излизат от нормата със серия от дефинирани алармени състояния, които изпращат аларми, изискващи внимание.

SCM анализът предоставя подробна диагностика, дава предложения къде трябва да се направят допълнителни измервания, дава на персонала по поддръжката възможност за по-прецизна идентификация на грешката за установяване на причината и дори предложения какви мерки трябва да се предприемат с ясни текстови съобщения до персонала. Тази информация може да бъде изпратена до системи на по-високо ниво за анализ на тенденциите в цялата производствена система.

 • Прогнозна поддръжка един месец преди повреда
 • Надежден онлайн мониторинг на машината
 • Интелигентен мониторинг на процесите
 • Лесен монтаж
 • Интуитивно управление
 • Дългосрочно съхранение на архивни данни
 • Гъвкава, разширяема система
 • Цялостна услуга за диагностика на машината

Функционалност

Системата за Интелигентен Мониторинг на Състоянието поддържа множество функции, които дават възможност за прогнозна поддръжка:

 • Откриване на дефект на лагерите
 • Откриване на дисбаланс
 • Разместване
 • Откриване на липса на смазка
 • Измерване на температура
 • Откриване на кавитация
 • Откриване на отпадане на фаза
 • Откриване на резонансна честота

Приложения

Системата за Интелигентен Мониторинг на Състоянието преодолява ограниченията на традиционните сензори. Въпреки че те дават сигнал за разрастващ се проблем на дадена машина, те не предоставят подробна информация какъв е проблемът и колко сериозен би могъл да бъде. Системата SCM предлага подобрено решение за:

 • Електродвигатели
 • Мотор-редуктори
 • Помпи и помпено оборудване
 • Вентилатори
 • Предавателни кутии
 • Компресори
 • Шпиндели и стругове
 • Сепаратори и декантори

С готовите комплекти Smart Condition Monitoring Kits Mitsubishi Electric предлага мощни цялостни решения за лесно интегриране в съществуващи приложения. В сравнение с конвенционалните концепции за мониторинг, модулната Plug & Play система не само анализира традиционните данни от машините като температура, но параметри, зависещи от вибрациите.

Mitsubishi Electric предлага три различни комплекта:

SCM Kit DRIVES за гамата продукти с нисък обхват на мощността с интегриране на до 2 сензора
SCM Kit COMPACT за до 6 сензора
SCM Kit MODULAR за 14 или повече сензора

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

SCM Kit-DRIVES предлага готово интегрирано решение за мониторинг на състоянието за постоянни инсталации и за интегриране в съществуващи приложения. Това е възможно благодарение на комбинирането на три мощни индивидуални компонента; честотен инвертор, операторски дисплей и готов сензор за вибрации. Честотният инвертор, включен в пакета, е вашият коз във всяко приложение за задвижване. Системата може да бъде разширена до два сензора. Включването е лесно с plug & play през дисплея, без нужда от експертни познания за приложенията за наблюдение на състоянието.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Система за Интелигентен Мониторинг на Състоянието Комплект-1 COMPACT

Опростено решение. SCM Комплект-1 COMPACT е едно от нашите SCM решения и предлага изключителна добавена стойност, като намалява скъпоструващите престои. Това е изцяло предварително конфигурирано решение за мониторинг на състоянието на нови или съществуващи приложения с един вибрационен сензор, опционално разширяемо до шест сензора.

Готови комплекти Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Едно просто решение. Комплектът SCM Kit-1 MODULAR XL е едно от нашите SCM решения с изключителна добавена стойност, което намалява скъпоструващите престои. Това е изцяло предварително конфигурирано решение с вибрационен сензор за мониторинг на състоянието на нови или съществуващи системи, които по желание може да бъдат разширени до четиринадесет сензора. Това решение предлага текстови алармени съобщения с предложения за поддръжка, времеви индикатор и дисплей за статус/диагностика за предиктивна поддръжка. Възможно е поддържането на отдалечена визуализация през VNC сървър в локалната мрежа, или външно през рутъри, както и поддръжка на Industry 4.0 с двупосочна непрекъсната обработка на данни. Този пакет е вашият ключ за лесно осъществяване на предиктивна поддръжка.

Моля отбележете, че за приложения с повече от четиринадесет сензора, като производствени линии и големи системи, Mitsubishi Electric предлага персонализирани SCM решения. В такъв случай, моля, свържете се с вашия търговски представител в Mitsubishi Electric.