MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Интегриране на системата Adroit (MAPS) SCADA в софтуерния на Mitsubishi Electric

Интегриране на системата Adroit SCADA в софтуерния на Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric и техният партньор в e-F@ctory Alliance - Adroit Technologies разработиха продукта Mitsubishi Electric - Adroit Process Suite (MAPS), предлагащ множество предимства в сравнение с традиционните системи SPS-SCADA. Този инженерингов инструмент за целия експлоатационен цикъл на решенията за автоматизация създава значителна добавена стойност за потребителя, особено на етап разработка и интеграция. Освен това, продуктът MAPs улеснява внедряването на вече съществуващи данни и позволява на клиентите да осъществяват независимо разширения и мерки за техническо обслужване.

Повече качество и по-малко разходи

MAPS направлява потребителя през всички фази на вашия проект, от процеса на проектиране в инженеринга, разработката на системите за управление, инсталирането, първоначалния пуск и теста за приемане, чак до текущи ремонти. Следователно MAPs обезпечава съгласуваността и интегрирането на всички системи за автоматизация и подобрява качеството, като същевременно намалява разходите.

Adroit Technologies