MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Високотехнологична отворена среда за програмиране и управление, която може да бъде развивана директно в контролера С на Mitsubishi Electric (iQ платформа)

CODESYS е водещата, независима от хардуера, развойна платформа по IEC 61131-3, която предлага опростена и високо достъпна опция за програмиране на контролер и PLC. Повече от 250 производители на устройства от различни промишлени сектори предлагат автоматизационни устройства, които могат да бъдат програмирани с CODESYS, и в резултат, хиляди машинни проектанти, системни интегратори и крайни потребители в цял свят, ежедневно разчитат на CODESYS за своите автоматизационни задачи.

CODESYS беше разработена от немската софтуерна компания 3S-Smart Software Solutions, основана през 1994 година. Предлага се безплатно и може лесно да се изтегли от интернет страницата на компанията.

Сега Mitsubishi Electric подкрепя системата за контролерно програмиране CODESYS, като опция при своя контролер C, мощен CPU за промишлени среди. Контролерът C внася мощна функционалност, в стил PC, в автоматизационната платформа System Q. Предвиденият за монтаж в рак контролер може да бъде използван като самостоятелен контролер или заедно с друг централен процесор на System Q, с цел създаване на мулти-дисциплинарна автоматизационна платформа.

Инструментът се състои от две части: системата за програмиране CODESYS и run-time система CODESYS SP. Run-time системата превръща всяко устройство в контролер по IEC 61131-3, който може да се програмира с CODESYS. Интегрираните компилатори подсигуряват, че програмата се обработва при оптимална скорост.

В развойната среда на CODESYS са налични всичките пет езика за програмиране на приложения, дефинирани в стандарта IEC 61131-3 (списък с инструкции, структуриран текст, релейно-контактни схеми, функционално-блокови схеми и последователностна функионална карта). Световната мрежа на партньорите на системата CODESYS предлага разнообразни услуги за CODESYS, сред които помощ за крайния потребител, обучение, консултантски услуги, програмиране на приложение и системно интегриране.

CODESYS