MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Иновативни системи за наблюдение за широк спектър от приложения, особено такива, свързани с роботи и решения за движение на Mitsubishi Electric.

Cognex и Mitsubishi Electric поддържат партньортство в предлагането на иновативни системи за наблюдение от 2008 година. Тези системи съчетават силата на решението за автоматизация на Mitsubishi с, водещите в отрасъла, продукти за наблюдение, предлагани от Cognex, като In-Sight EZ, компактна система „всичко в едно”, разработена съвместно с Mitsubishi.

Името In-Sight EZ произлиза от In-Sight Micro (in-sight – прозрение), но предлага предварително конфигурирани възможности за свързване през Ethernet, директно към PLC и/или интерфейсния терминал човек-машина GOT на System Q. Възможно е също и свързване със CC-Link, позволяващо интегриране в други CC-Link устройства в отворена мрежа. За намаляване на инженеринговите разходи, System Q поддържа системата Cognex със специално разработени функционални блокове, което означава, че за проектиране на системата не е необходимо специално програмиране. За да бъде пълно решението, GOT терминалът е способен да визуализира уловените изображения, както е и способен да показва параметрите на Cognex за редактиране. Тези специални характеристики осигуряват максимална рентабилност при минимален брой хардуерни елементи.

Cognex