MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Бързо и не скъпо решение за присъединяване на автоматизационни устройства на Mitsubishi през богата гама стандартизирани индустриални мрежи

HMS Industrial Networks, международна компания с дейност в областта на индустриалната комуникация, разработва и произвежда решения за свързване на устройства за автоматизация към индустриални мрежи. Компанията е способна да осигури бързо и не скъпо струващо решение за свързване на автоматизационни устройства на Mitsubishi през богата гама стандартизирани индустриални мрежи, като едновременно с това гарантира сигурния обмен на данни между тези устройства, с помощта на своите портали “Anybus”, протоколни преобразуватели и безжични решения.

Базираното на облак решение за отдалечено управление “Netbiter” предлага ориентирана към бъдещето система, която много лесно може да бъде внедрена в съществуващи структури и, която използвана в комбинация с програмируеми логически контролери на Mitsubishi, честотни инвертори и устройства за управление, предлага оптимално решение за събиране на работни данни и мониторинг на системите за автоматизация.

Като част от това сътрудничество, порталите “Anybus” и протоколните преобразуватели предлагат решения за разширяване на възможностите за интегриране на автоматизационни системи на Mitsubishi в голямо разнообразие от индустриални мрежи. Цялостното решение за поддръжка от разстояние “Netbiter” е предназначено за сегмента M2M (автоматизиран обмен на информация между устройства). Системите са достъпни през мобилна радио или Ethernet връзка.

В качеството си на световен пазарен лидер в областа на решенията за индустриална комуникация, HMS има произведени и богата гама портали, протоколни преобразуватели и безжични продукти, специално за CC-Link. Продуктът за отдалечено управление “Netbiter” е адаптиран за автоматизационните устройства на Mitsubishi и предлага високоефективно решение за визуализиране на данни и мониторинг на системи и оборудване, също така лесен за интегриране. Сред предимствата за потребителя са например опростено програмиране на бази с данни, уеб програмиране, интегриране на модем. Освен това, няма нужда от скъпо струваща защитна стена (firewall) или VPN конфигурация.

HMS