MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Този пакет за управление на водопречиствателните дейности е напълно интегриран с GX IEC Developer и платформата за управление iQ Works на Mitsubishi Electric

ME-Automation Projects предлага система за контрол на решения за управление на водите с напълно интегрирана поддръжка на GX IEC Developer и iQ Works от Mitsubishi Electric. Мониторингът, функционирането и управлението на промишлено предприятие се изпълнява от системата за управление. Системата за управление на процесите, PMSX ® Pro е предназначена да отговори на всички изисквания за готовност, икономичност, възможност за разширяване и гъвкавост. Основните й характеристики се отличават с висока степен на опростеност по отношение на хардуера и софтуера и съдържа система, сведена до стандартизирано оборудване за автоматизация.

Вградената функция Нelp, както и мощните инструменти за диагностика, симулация и оценка на качеството, улесняват персонала в процеса на ефективно управление на предприятието.

Ефективно управление на проекти

Освен предоставянето на решения за пречиствателни станции и станции за питейни води, ME-Automation Projects предлага и решения за автоматизация за електрически централи и инсталации за изгаряне на отпадъци, както и ориентирана към бъдещето технология за контрол и ефективно управление на проекти.

ME-Automation Projects