MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Водещ производител на шкафови системи, предлагащ директно изрези, подходящи за GOT терминалите на Mitsubishi

HMI РЕШЕНИЯ

HMI и корпус –Перфектно съвпадение

Последна система за визуализация

За да отговори на предизвикателствата при управление на промишленото предприятие в условията на днешния пазар е важно информацията да е на разположение непосредствено в процеса на производството, с цел да сеизбегне скъпо струващия престой и максимално да се оползотвори производителността. В същото време, удобството и безопасността са важни в една среда, в която мобилността и лесните манипулации са от ключово значение за операторите, програматорите и поддържащия персонал.

Ето защо, Mitsubishi Electric и Rittal реагират, предлагайки цялостно решение, подлежащо на персонализиране към вашите нужди.

Използвайки несравнимата гама с високо качество на Mitsubishi: операторски терминали с чувствителен екран GOT1000 и иновативните и отлично проектирани командни панели на Rittal, получавате оптимално решение за максимално увеличаване на възвръщаемостта на вашите инвестициите (ROI).

Бързо и лесно

Системите за интерфейс човек-машина (HMI) правят взаимодействието на оператора с машините бързо, лесно и прецизно. Шкафовете на Rittal са модулни, мащабируеми и функционират еднакво добре в централизирана и децентрализирана среда.

Всички операторски панелни шкафове на Rittal могат да бъдат конфигурирани за вместяване на почти всички дисплеи и комплекти от входно-изходни устройства на Mitsubishi, които приложението изисква.

Рентабилност

HMI терминалите на Mitsubishi Electric могат бързо да се интегрират в „персонализираните” панелни кутии на Rittal, за бърз достъп до информация и лесна експлоатация. Ключовите характеристики на успешната гама шкафове Rittal е възможността за персонализиране на нейните размери, оборудване и дизайн.

Съвместно с Rittal – световно признат доставчик на индустриални шкафове системи с апаратура за управление и партньор в e-F@ctory, Mitsubishi Electric разработи модулна шкафова система за автоматизация с помощта на Ri4Power Structured System на Rittal и иновативните електроразпределителни табла ниско напрежение на Mitsubishi.

Бърза и надеждна

Системата за разпределение Ri4Power на Rittal е разработена за бързо и надеждно изграждане на електроразпределителни табла НН за машини, фабрики, сгради и моторни контролери и е предназначена за товари до 3200 A. Системата има сертификат ASTA и отговаря на сертификацията за проектиране на сгради в съответствие с EN 61439-1/2 за осигуряване на най-високите стандарти за безопасност в сферата на електроразпределението.

Лесно планиране и монтаж

Системата Ri4Power улеснява лесното планиране и обработка, а така също и перфектен монтаж и силно изразен модулен характер. Осигурена е и висока гъвкавост тъй като отделните области вътре в шкафа за управление могат да се регулират на база на конткретната, свързана с функцията, инсталация на комутационната апаратура.

Типово одобрените модули на индустриалниte шкафове за разпределителни табла НН, със сертификат за проектиране на сгради от Mitsubishi сега осигуряват цялостно решение, позволяващо на оператора да избере най-добрите елементи и системи в класа си, напълно уверен в спазването на всички предписания за безопасност.