MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Експерт в решенията за електромагнитна съвместимост (EMC), предлага специализирани филтри за честотни преобразуватели от Mitsubishi Electric

Решения за електромагнитна съвместимост (EMC), предлагащи специализирани филтри за честотни преобразуватели от Mitsubishi Electric

Schaffner е международен лидер в областта на електромагнитната съвместимост и качеството на захранването, който предлага елементи, поддържащи ефективно и надеждно използване на електрическа енергия. Клиентите могат да разчитат на технологичната компетентност на Schaffner Group в разработката, производството и търговското разпространение на високо-ефективни продукти, отличаващи се с оптимизирана и безаварийна работа, както и съответствие с всички основни стандарти за качество и ефективност. Със своите продукти и услуги, Schaffner Group играе ключова роля в промотирането на технологии в подкрепа на възобновяемите енергийни източници, осигурява надеждното функциониране на електронното оборудване и системи и отговаря на изискванията за по-голяма енергийна ефективност.

Електронните управления на двигатели позволяват значително ограничаване на специфичното енергийно потребление, а елементите на Schaffner обезпечават надеждното функциониране на задвижванията в тези оптимизирани електронни управления на двигатели, както и тяхната безаварийна интеграция в сложни системи.

Партньорство, отговарящо на изискванията на клиентите

Заедно с дългосрочните си партньори Schaffner, Mitsubishi Electric разработи специални филтри за честотни преобразуватели Mitsubishi. Това партньорство се основава на опита на двете компании да създават продукти, които да отговарят на изискванията на клиентите за специално разработени високо-качествени продукти, по възможно най-добрия начин.

Schaffner