MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Сигурни и лесни за използване решения за отдалечен достъп, напълно интегрирани със системите за автоматизация на Mitsubishi Electric

Secomea A/S е компания с частен капитал, която е един от водещите доставчици на решения за отдалечен достъп за автоматизационния и машинен отрасъл. През годините, Secomea е изградила силна продуктова група от решения Firewall/VPN и решения за индустриални комуникации с уникален акцент върху лесното за инсталиране, настройка и използване на решенията. Тези аспекти са отразени и в името на компанията, която е съкращение от Secure Communication Made Easy (Сигурна и лесна комуникация). Решенията за отдалечен достъп на Secomea са разработени и използвани от водещи машиностроителни фирми и системни интегратори в целия свят.

Where typical remote access solutions are based on traditional VPN, the Secomea solution has solved the common issues with security and network conflicts of such routed solutions by use of encrypted proxy relay connections. This allows an extreme flexibility in central administration and control of individual user access to specific devices, with a high degree of security and with full access auditing.

Решението се състои от блок за управление, намиращ се в завода (SiteManager) под формата на хардуер или софтуер и базиран на уеб или Windows клиент (LinkManager), управляван от техници или крайни потребители. Тези два компонента са свързани чрез централен M2M комуникационен сървър (GateManager).

Решението разполага със сертификация за сигурност от немската организация ProtectEM GmbH в тясно сътрудничество с технологичния институт Deggendorf. Сертификацията е базирана на одитни процеси в съответствие с NIST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, концепция, която се основава на BSI (Германска федерална служба за сигурност на информацията), ISA 99 IEC 62443, в съчетание със задълбочена проверка на елементите и системата, с цел осигуряване на цялостната сигурност.

С решението Secomea, Mitsubishi Electric може да предостави цялостна концепция за сигурност на достъпа до отдалечените връзки, с възможност за мащабиране за малки и големи приложения. Част от MELSEC System Q за различните приложения (свързвания към база данни) и протоколи (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...) или за програмиране и визуализация. Това допълнително е в съответствие с други продукти, отнасящи се до управление, задвижване и роботи. С тази защитена концепция за отдалечен достъп Mitsubishi Electric осигурява цялостен подход към поддържането на всички отнасящи се устройства, интегрирани в едно приложения.

Secomea