MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Решението гарантира пълна съвместимост с продуктите за индустриална автоматизация на Mitsubishi Electric със софтуер за OPC сървър

Takebishi Corporation Japan разработва и предлага софтуерни решения за индустриална автоматизация и IoT приложения. Компанията е член на Фондацията OPC.

Софтуерът за OPC сървър на Takebishi DeviceXPlorer предлага индустриална свързаност с контролери, използвани в промишлеността. Той работи като комуникационен мидълуер за SCADA и ERP / MES системи за свързване на PLC, CNC и роботи на Mitsubishi Electric.

Предимства на OPC сървъра на DeviceXPlorer

  • Лесно свързване към контролерите на Mitsubishi Electric с пълна OPC / OPC-UA функционалност
  • Пренос на данни с висока производителност с гарантирана скорост на трансфер 30 000 думи / сек.
  • Поддържане на индустриална SCADA среда с комуникация с OPC клиент
  • Поддържане на други отворени протоколи и комуникационни стандарти
  • Гъвкавост с вграден скриптиран език “Lua“ и поддържане на скрипт за обработка и пренос на данни.
  • Проследяване на данни в реално време от контролерите с опционален DxpLOGGER за исторически данни за създаване на аларми, тенденции и графики.

Предимства на Takebishi OPC сървъра при употреба с контролери на Mitsubishi Electric

В партньорство с Mitsubishi Electric, Takebishi разработи OPC сървър за установяване на високоефективна комуникация между индустриалния софтуер или устройство и контролерите на Mitsubishi Electric.

Това улеснява разработването на приложения

  • Намаляване на разходите за инженеринг с бърза и лесна настройка на софтуера
  • За употреба на софтуера OPC сървър с контролерите на Mitsubishi Electric не се изискват специални умения за програмиране
  • Поддръжка на мулти-CPU комуникация на контролерите MELSEC
  • Директен достъп до интелигентни функционални модули на контролерите MELSEC

С нарастващите изисквания за качество в индустрията съществува все по-голяма нужда от надеждни данни, обмен и проследяване на информацията между устройствата. В индустриалния сектор, Takebishi DeviceXPlorer напълно отговаря на тази потребност.

Takebishi Europe