MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Прецизно управление на процеси за ефективно управление на общинските водоснабдителни и разпределителни системи

Technikon Ltd. е компания в областта на индустриалната автоматизация с опит в системите за ефективен мениджмънт на всякакъв вид производствени и бизнес процеси. Technikon разработва и предлага решения за общински водоснабдителни системи, като осигурява прецизно управление на всички аспекти от водоснабдяването.

На базата на решението MAPS SCADA на Mitsubishi Electric, Technikon и Mitsubishi Electric разработиха интелигентното решение Aquatoria® - Smart Water Solutions за подобряване на работната ефективност и значително намаляване на цялостните разходи за притежание на водоснабдителните дружества.

Предимствата на Aquatoria®

  • Намаляване на енергийното потребление
  • Минимизиране на загубите
  • Понижаване на нуждите от поддръжка
  • Възможност за адаптивно управление с цел елиминиране на ръчните настройки

Иновативното решение на Technikon предлага цялостна картина в реално време на процесите във водоснабдителното съоръжение.

Предимствата на Aquatoria®, базирани на MAPS SCADA

Благодарение на гъвкавата архитектура на работните станции с вградени модули MAPS на Mitsubishi Electric, решението Aquatoria® на Technikon отговаря на изискванията на клиентите за бързо интегриране в системата.

  • Цялостен поглед върху съоръжението с интерактивна карта (Geo модул)
  • Лесна настройка и параметриране през модул за конфигуриране на помпени станции
  • Избор на оптимален вид помпи за всяка станция
  • Дефиниране и създаване на индивидуални доклади с вграден модул за анализ
  • Вградена диагностика на системата за архивиране и опростена поддръжка
  • Модул за адаптивно управление за прогнозиране на сложни процеси и невронни алгоритми за предотвратяване на грешни ръчни настройки

Реализации

В гр. Минск (с население 1.9 млн. души) 117 от общо 320 помпени станции и 24 сондажа са снабдени с решението Technikon Aquatoria®. Цялостната инвестиция възлиза на 720K€ със средна възвръщаемост от 3.2 години (единствено на базата на енергийната консумация) в допълнение към останалите предимства, от които клиентите се възползват веднага след внедряване на продукта.

Повече реализации ще откриете в брошурата на Aquatoria®, стр. 7.