MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

MES IT имнтерфейс за iQ Platform осигурява възможност за директно свързване от производствения цех към бизнес системи, като Oracle, DB2 и т.н.

Telit deviceWISE е корпоративна платформа, предназначена за Industrial Internet of Things за индустриални приложения. Mitsubishi Electric и Telit (по-рано позната като ILS Technology) поддържат дългогодишно сътрудничество в областта на свързването на производствени машини и процеси с корпоративни системи и приложения през почти всички съществуващи бази данни и сървърни системи за управление на съобщения и приложения, в това число IBM, SAP, Oracle и Microsoft. Технологията deviceWISE е напълно интегрирана с MES Interface IT за iQ Platform, позволяваща на фирмите подобряване на работната ефективност и създадаване на бизнес иновации в областта на сътрудничеството и моделите за предиктивна поддръжка.

Интегрираното решение MES/deviceWISE трансформира производствените, енергийните и природните ресурси, както и управлението на транспортните и търговските операции, с подобрена свързаност, данни в реално време и усъвършенствани функции за анализ, които спомагат за увеличаване на производителността, надеждността и конкурентната способност в предприятия, отдалечени обекти и на всяко ниво на логистичната верига. Водещи фирми разчитат на deviceWISE за анализ на данни в реално време, насочен към превантивни и ефективни бизнес практики чрез детекция, анализ и автоматизиране на свързаните с данните бизнес процеси от индустриалния Internet of Things.

Клиентите използват нашето доказано решение MES Interface IT, при вземане на интелигентни решения и идентифициране на начините:

  • За по-чисто протичане на операциите
  • За успешно управление на производствената верига
  • За подобряване на добива

Благодарение на MES Interface IT дейностите получават необходимите им данни бързо, по ефикасен и безопасен начин, така че да могат да вземат по-интелигентни решения и изминат по-позрачен път до ефективността, максималната производителност и ефективното управление на производствената верига.

Какво правят други клиенти:

  • Следят продуктите за по-добра ефективност
  • Усъвършенстват информацията за складовите наличности
  • Избягват повторения, чрез проследяване на елементите
  • Преместват данни без необходимост от програмиране
  • Защитават системите от повреди, посредством намаляване на рисковите елементи
  • Променят рецептури на момента