MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Ефективна стратегия за предотвратяване на човешка грешка

 

Типични приложения

Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) на Mitsubishi Electric предлага широк спектър от терминали с ергономичен дизайн и може да бъде използвано в множество индустриални сектори, сред които автомобилния, логистичния, полупроводниковия и науката за живота.

Хващане на обекти

Хващането на обекти е ключова област, позволяваща подобряване на ефективността на производството и повишаване на качеството на продукта. Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) значително намалява общите човекочасове, елиминира грешки при вземането на елементите и спомага за намаляване на натоварването на оператора.

Попълване на елементи

Снабдяването с елементи е друга област, позволяваща допускане на грешки, което може да доведе до верижни реакции при управлението на качеството в монтажа. Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) идентифицира точното място, където е необходимо добавяне на елементи, и по този начин гарантира, че в кутията се добавят правилните елементи.

Производствена клетка

Моделът "Производствена клетка" за сглобяване става все по-широко използван в предприятията, ориентирани към многономенклатурно малкосерийно производство (HMLV), с единствен оператор, отговарящ за пълното сглобяване на даден продукт. Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) може да елиминира грешките при източника, за намаляване на риска от преработване на продукта.

Комплектоване

Комплектоването на табли с елементи за последващ производствен процес изисква операторът да вземе няколко елемента от няколко различни кутии, следвайки подробни инструкции за елементите и количествата. Благодарение на Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) към комплекта се добавят правилните елементи в точните количества, за спестяване на време и намаляване на грешките.

Осезаеми ползи

Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) на Mitsubishi Electric не само значително да намалява риска от проблеми с качеството, срещащи се в производствените процеси, но също така може да бъде използвано в широк спектър от индустриални отрасъли, където ползите могат да бъдат отчетени както от мениджърите, така и от операторите.

Преди внедряване на Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions)

След внедряване на Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions)

С използването на Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) на Mitsubishi Electric, системата за автоматизация насочва оператора към кутията с правилните елементи, посредством светване на индикатор до съответното място за хващане, или чрез отваряне на капак и изискване операторът да потвърди вземането на правилния елемент. Не само че хващането става само по себе си по-надеждно и защитено от грешки, но също така и много по-бързо, което води до подобрение както на качеството, така и на цялостната производителност.

Напълно интегрирано решение

Опростено

Конструкцията на Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) е базирана на опростени концепции.
 • Терминалите могат да бъдат инсталирани директно върху тръбните стелажи.
 • Специализирани кабели за лесно и икономично окабеляване
 • Интуитивни конектори за бързо инсталиране на мрежи
 • Софтуерът позволява лесно конфигуриране, програмиране и поддръжка.

Гъвкаво

Самото разнообразие на предлаганите терминали прави решението на Mitsubishi Electric подходящо за почти всяко приложение.
 • Фотоелектрическите датчици позволяват висока скорост на хващане.
 • Бутон или лостов механизъм за чувствителни към разходите приложения
 • Терминалите с отварящи / затварящи се врати физически предотвратяват грешките при хващане.
 • Устройствата с дисплей "count" позволяват на монтажниците да вземат определен брой елементи от едно и също място.

Разширяемо

В центъра на Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) са контролерите на Mitsubishi Electric със специално предназначени мастер устройства, комуникиращи с мрежата от терминали.
 • Контролерите варират от опростената гама FX до по-високотехнологичните програмируеми контролери от модулните гами L, Q или iQ-R.
 • Към контролера могат лесно да бъдат свързани устройства като бар-код скенери, електрически отвертки или визуализиращи системи.
 • Интуитивните графични операторски терминали (GOT) с HMI интерфейси на Mitsubishi Electric по ясен начин визуализират работните инструкции.
 • Задвижващата и роботизираната технологии могат да бъдат интегрирани в производствената клетка.

Интегрирано

Често се налага задачите със сглобяване да бъдат съгласувани с по-широката оперативна среда на предприятието, където свързваемостта към ERP и MES системи е наложително.
 • Възможност за свързване на няколко приложения за хващане през CC-Link и CC-Link IE мрежи
 • Високоскоростната комуникация на данни позволява синхронизиране на времето на задачите.
 • MES технологията осигурява свързване на системите на предприятието с цел управление на ресурсите и продукцията в реално време.

Опции на терминалите

Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) предлага разнообразие от терминални, вариращи от прости устройства със светодиоден индикатор и бутон, до терминали с управлявани врати. Предлагат се също опции за лостов прекъсвач и фотоелектрически терминали.

Аксесоари

Мастери и шлюзове

Poka Yoke = предотвратяване на грешки

Poka Yoke е метод за елиминиране на грешките в производствена или логистична операция още при източника, преди те да са се появили. Poka Yoke, японски термин, означаващ "предотвратяване на грешка", е в основата на интегрираните Направлявани операторски решения (Guided Operation Solutions) на Mitsubishi Electric .