MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Устройства и части

Мрежи

CC-Link Safety е отворена комуникационна мрежа, подходяща за приложения за безопасност, тъй като гарантира надеждност при предаване на даннитe. Тя е в съответствие с IEC61508 SIL3 и EN954-1 / ISO13849-1 категория 4 и е съвместима с други продукти CC-Link. Мрежата CC-Link Safety е способна да открива грешки в комуникацията, като неочаквано забавяне или грешни данни, които могат да доведат до неправилно протичане на функцията за аварийно спиране. Тази безотказна функция бързо ще приведе машините ви в безопасно състояние при установяване на повреда в комуникацията.

Сензори

Mitsubishi Electric предлага най-добрата в класа си стратегия по отношение на сензорите за безопасност, която позволява на клиентите да избират тези продукти, които оптимизират съответните им приложения. С избор от аварийни изключвания до светлинни завеси, Mitsubishi Electric осигурява интерфейси, които позволяват свързване с разнообразна гама от технологии за сензори за безопасност.