MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

IT инфраструктура и системи за управление, способни да използват продуктите на Mitsubishi Electric за свързване на производствения цех към предприятието

Експерти в областта на информационните технологии (IT)

Информационен мениджмънт в областта на автоматизацията – Откриване на една нова производителност

MES Interface IT на Mitsubishi Electric е доказано решение за получаване на данни от цеховите системи и тяхното предоставяне на IT системите на предприятието.

При създаването на e-F@ctory Alliance, Mitsubishi Electric активно търсеше партньори, за да разшири възможностите на своите собствени решения, комбинирайки ги с техни собствени, най-добри в своя клас, допълващи решения.

Atos Origin се присъединява към e-F@ctory Alliance като партньор, поемащ от етапа, докъдето MES Interface IT стига. Mitsubishi Electric осигурява данни за предприятието, а ATOS Origin предлага решения за приемане на тези данни и за предоставянето им на всяко ниво на предприятието, под формата на прозрачна, действена информация.

Atos Origin и SAP®

Atos Origin е една от водещите в света компании за IT услуги. Тя разполага с повече от 5000 SAP® консултатнти по света, които са изпълнили над 1500 проекта. С цел да подпомогне производствената индустрия, Atos Origin е основала няколко Центъра за компетентност, които предлагат предварително конфигурирани решения и най-добри практики за целеви индустрии като автомобилната, химическата промишленост, фармацевтиката, нефтодобива и производството на опаковани потребителски стоки.

Истинска интеграция

Atos Origin предлага инициативата за „Съвършена фабрика” SAP® Maximize Manufacturing Together (MMT), целяща всестранно решение на предизвикателствата, пред които са изправени предприятията. Някои основни предимства на подхода MMT са: намаляване на разходите за производство и отпадъците, подобряване на ефективността, планиране на производството и използване на мощностите, както и по-висока възвръщаемост на вложения капитал.

Atos Origin