MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Дистанционни телеметрични протоколи, базирани на C Controller

straton и zenon

Mitsubishi Electric работи съвместно с COPA-DATA, за да предложи необходимото ниво на безпроблемно интегриране между обновения си автоматизационен хардуер и водещите на пазара софтуерни продукти на COPA-DATA, в това число и различни телеметрични протоколи.

COPA-DATA е независим производител на софтуер, който предлага иновативни решения в областта на индустриалната автоматизация и управлението на електрозахранването. Продуктите на компанията се използват за управление на автоматизирани процеси, мониторинг и оптимизация на работата на машините, оборудването и захранването. COPA-DATA съчетава богатия си опит в автоматизацията с новите възможности на дигиталната трансформация, и помага на клиентите да приложат стратегиите си на практика по един по-лесен, бърз и ефективен начин.

Straton на COPA-DATA е soft PLC, което работи с контролера C на Mitsubishi Electric, докато софтуерната платформа zenon на COPA-DATA е отворен, обектно ориентиран софтуер за индустриална автоматизация, с възможност за директна комуникация с платформата iQ.

Ядрото на straton IEC 61131-3 работи с контролер C на Mitsubishi. В ядрото са дефинирани променливите от различните свързани полеви устройства с техните свързващи протоколи. Това позволява на потребителите да дефинират и конфигурират променлива – например IEC-61850 променлива или данни от полево устройство, което може да бъде копирано в логическия контролер на Mitsubishi. Четенето и записването на данни от платформата iQ към това устройство лесно се потига чрез протокола.

Предимство за клиента е възможността за използване на широката гама от протоколи, достъпни през софтуера на COPA-DATA.

Комбинацията от опита на COPA-DATA, разнообразните възможности на протокола и интегрираните хардуерни и софтуерни решения в платформата iQ на Mitsubishi осигуряват безпроблемно управление на широк спектър от приложения с отдалечено телеметрично управление.

Copa Data