MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Базирана на рецептури система за управление / обработка на партиди, директно работеща при модулни програмируеми автоматизационни контролери (PAC) на Mitsubishi Electric

INEA е водещ словенски доставчик на технологии в областта на автоматизацията, управление на процесите и информатика за производството, специализиран в енергийния мениджмънт.

Енергия и екология

В областта на енергията и екологията INEA предлага интегрирано решение от етапа на проучване за осъществимост и концептуалния проект до пуска в експлоатация на системата и предаване на експлоатацията, в това число и поддръжката на системата.

В рамките на управлението на електроенергийната и автоматизационната система в производствен завод, INEA управлява електрическите системи за изравняване на върхово потребление, интегрирани с измервания на енергийните потоци, използване на ключови показатели за ефективност и целеви мониторинг на енергийното потребление при енергийни източници, като например: сгъстен въздух, вода, природен газ, мазут и различни промишлени газове.

Пакет за енергийно управление (Energy Control Pack)

В качесвото си на дългосрочен партньор на e-F@ctory, INEA взема активно участие в разработката на софтуера Energy Control Pack (ECP) на Mitsubishi Electric.

За постигане на оптимизирано енергийно потребление е необходима пълна прозрачност навсякъде в предприятието, от производствените цехове до административните нива. Такава прозрачност предлага Energy Control Pack, базиран на концепцията MES-IT e-F@ctory на Mitsubishi Electric.

Ключовите характеристики на Energy Control Pack са способност за ограничаване на енергийното потребление във времето и способност за информираност и управление на енергийните пикове за минимизиране на разходите. Последната характеристика прави ECP особено подходящ за организации с непостоянни модели на електроенергийно потребление.

Възможността за мащабиране на ECP системата е постигната благодарение на модулния дизайн, който й позволява надграждане в цялостна система за електроенергийно управление и управление на всички енергийни източници.

INEA