MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Модулен робот и симулациoнен софтуер за автоматизация, възможни за интегриране с всички роботи на Mitsubishi

Финландският експерт в решенията за симулация, Visual Components, се присъедини към e-F@ctory Alliance на Mitsubishi Electric, осигурявайки симулационен софтуер за роботи и автоматизация. В пакета Visual Components Suite е изключително лесно да проектирате производствената машина, клетка или линия. В библиотеките с компоненти са включени роботи, части, машини, кутии, стени и всички други задължителни елементи на клетката. В библиотеката за симулация също така има и анимирани човешки ресурси за сравняване на ръчно решение. Имате възможност и за импортиране на ваши собствени CAD файлове.

Картината казва повече от 1000 думи

Visual Components не само предлагат картина, а изцяло анимиран 3D PDF на симулацията, който може да бъде отворен с Adobe Acrobat Reader®. Това означава, че можете да се движите през приложението ви, да завивате, да приближавате, да летите и да гледате зад ъгъл. Освен това, PDF файлът е достатъчно малък за да се изпраща по електронната поща.

Лесна оптимизация

Триизмерната симулация ви позволява да оптимизирате производството с:

  • Прогнозирани мощности
  • Работа в процес (WIP)
  • Анализ на слабите места в производството (Bottleneck)
  • Оптимизацияна размера на буфера
  • Изследвания на производствени стратегии

Цялостно решение

За цялостни решения, Visual Components предлага също и допълнителни устройства за свързваемост на програмируеми логически контролери (PLC) за FX, System Q и L Series. Предварителното тестване и валидиране на кода на PLC, посредством свързване на входове/изходи към цифровите машини осигурява отстраняване на грешките във фазата на проектиране.

Visual Components