MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Управление и визуализация

Управление

Програмируемият контролер QS Safety е предназначен за управление на безопасността, и отговаря на международните стандарти за безопасност EN954-1 категория 4, ISO13849-1 PLe, и IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. Програмируемите логически контролери QS Safety моgaт да бъдaт свързани към ключа за аварийно спиране, светлинна завеса и т.н., с цел да се изключи (ИЗКЛ. изход безопасност) захранването на източниците на риск (роботи и т.н.), в съответствие с програмите на потребителите. Експлоатацията на машини (роботи, конвейери и т.н.), се управлява чрез стандартни програмируеми контролери. Основно предимство на програмируемия контролер QS Safety е, че той може да се използва в разпределени системи и не се нуждае от централизиране, което води до намаляване на окабеляването и свързаните с него разходи и изисквания за поддръжка.

Безопасносният релеен модул на Mitsubishi Electric е подходящ за управление на безопасността при системи с малки мащаби, а също така може да бъде вграден и в по-големи системи за безопасност. Проста схема за безопасност може да бъде конфигурирана дори само чрез опроводяването, без да е необходимо програмиране или сложни настройки на параметрите.

Управлението на безопасността може лесно да бъде добавено към вече съществуващ програмируем контролер Q series посредством монтаж на безопасен релеен модул към базово устройство Q или свързването му чрез CC-Link. Това означава, че програмируемият контролер може да извършва директно наблюдение на работното състояние или състоянието на неизправност в безопасния релеен модул, предоставяйки визуализация на защитните системи, с цел по-лесно наблюдение и проверка.

Компактният безопасен контролер WS съответства на стандартите за безопасност ISO13849-1 PLe и IEC61508 SIL3. Той е предназначен за използване в самостоятелни машини или системи. Възможността за разширение на неговите входове/изходи е до 144 възли, което позволява разработването на значително големи и сложни системи за безопасност, както и разширяване на вече съществуващи системи.

Визуализация

Мониторингът и визуализацията са от ключово значение за това да се знае кога са били активирани, критични за безопасността, области в една машина, и тази информация помага на операторите и мениджърите на завода да синхронизират производствените процеси на територията на целия завод. Операторските терминали (GOT)/ интерфейсите човек-машина (HMI) и MAPS осигуряват визуализация и мониторинг на процесите, свързани с безопасността в рамките на приложението.

Интерфейсите човек-машина (HMI) са съвременния начин за наблюдение и управление на машина, завод или система и са изключително подходящи за използване в системи за безопасност. Те получават сигнали от датчици, разположени навсякъде около машината, след което ги обработват и ги представят като прости схеми или информация на пълноцветен сензорен екран. Те могат да бъдат интегрирани със системите за безопасност, така че да предоставят ясни и кратки доклади за състоянието на безопасността. Операторските терминали (GOT) / интерфейсите човек-машина (HMI) на Mitsubishi Electric съчетават най-доброто по отношение на изпълнението, графики и функционалност, в изключително компактен и здрав пакет. Гамата включва екрани от 3.7" до 15", с възможност за панелен монтаж и като висящи модули.

Решението Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) е удобен за потребителя инструмент, базиран на програма-съветник, който автоматично генерира програмируеми контролери, SCADA и проекти, като по този начин спестява време и усилия при разработването и конфигурирането. Подходящ е при разработване на системи за наблюдение на, критична за безопасността, информация в целия завод.