MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria

Система за управление на процесите

Решението PMSX®micro позволява на потребителите да оперират, управляват и наблюдават малки заводи, машини, процеси или непрекъснати производствени потоци. През цялото време състоянието на завода, което дава възможност за добър преглед на производствените процеси , е представено с помощта на графики на процесите. Заводът се управлява посредством работни графики, които възпроизвеждат подробно състоянието на агрегатите и правят експлоатацията лесна и удобна. При поява на аларми или съобщения, операторът може да се придвижи бързо и директно към графиката на съответния процес, което води до бърз и целенасочен отговор.

Решението PMSX®micro разполага с цялостна система за аларми и събития, която записва всички аларми и съобщения, показва ги и ги съхранява в база данни, в тяхната правилна последователност. Това позволява протичащите процеси да бъдат проследявани в случай на нарушения или след промени. Операторът може да добавя анотации и коментари за събития или обекти, които след това остават на разположение за последващ анализ.

Събраните по време на работата данни могат да се разглеждат като дневник на оператора, като по този начин се акцентира върху всички важни данни по време на производството. Аналоговите данни, като например измервания или показания на измервателни уреди, а също така и състояния като Вкл. или Изкл., могат да се съхраняват в архив и да бъдат оценявани по всяко време.

PMSX®micro предлага

 • Самостоятелно решение за PC
 • Експлоатация и наблюдение
 • Система за аларми и събития
 • Управление
 • Изготвяне на комплексни доклади
 • Разнообразни възможности за анализ
 • Вградена система за поддръжка
 • Дневник на оператора
 • Инженеринг, възможен за крайните потребители и системните интегратори
 • Икономични, еднократни разходи единствено за основния лиценз

Вашите предимства

 • Система за управление на индустриален компютър
 • Пълна функционалност на системата за управление (DCS)
 • Ценово-ефективен, тъй като изисква само еднократен основен лиценз
 • Доказано и напълно разработено решение
 • Изключително устойчив индустриално-компютърен хардуер
 • Цялостна DCS систем, включително мрежова и автоматизационна станция
 • Удобна за потребителя експлоатация
 • Специална характеристика: системата в последствие може да бъде разширена в по-голяма система за управление.