MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Bulgaria - Factory Automation
Търсене на решения, продукти, документи ...

PMSX®pro (DCS)

Промишлените заводи се експлоатират, наблюдават и управляват с помощта на системи за управление на процесите.

Решението PMSX®pro е проектирано да отговаря напълно на всички изисквания по отношение на степента на готовност, ефективността, възможността за разширение и гъвкавостта. Също така се характеризира с висока степен на стандартизация на хардуера и софтуера и съдържа координирана система със стандартизирано оборудване за автоматизация.

Концепцията за управление на процесите се адаптира към инженерната структура на процесите в завода. Посредством хоризонтално структуриране на завода във функционални звена със специфични задачи за управление и автоматизация се постигат максимална безопасност, изключително висока степен на готовност и гъвкави възможности за разширяване. По този начин успяваме да реализираме ясно структурирана, йерархична и следователно прозрачна структура на завода. Системата за управление не изключва, свързаните с процесите, функции за резервиране.

С цел ефективното управление на завода и поддръжката, PMSX®pro осигурява съгласувана конфигурация в целия завод и параметризация от една централна точка. Възможността за извикване на динамични функционални диаграми и съгласуваното препращане на документация гарантират операторите винаги да имат ясен поглед върху процесите, дори при критични условия на работа, като по този начин дават възможност за бърза и уверена реакция. Нещо повече, интегрираната функцията за помощ (Help), както и мощните инструменти за диагностика, симулация и осигуряване на качеството, съдействат на персонала за осъществяване на ефективната работа на завода.

Преглед на предимствата

 • Разпределена архитектура на системата и свободно мащабируема топология
 • Изключително висока надеждност и степен на готовност – до 99.9% p.a.
 • Активни и пасивни функции за резервиране на всички нива
 • Безопасно управление на процесите с приоритизиране
 • Препраща документация съгласно VGB-R 170 C
 • Динамични функционални планове, извиквани директно от графиките на процесите
 • Изключително мощни функции за архивиране
 • Интелигентно и последователно управление на алармите
 • Времево маркиране в разпределените групи на входните модули
 • Мониторинг на входове за скъсани проводници и късо съединение
 • Функция за автоматично архивиране и възстановяване
 • Комплексни инструменти за управление на ресурси
 • Използване на доказана, стандартизирана технология
 • Възможност за разширение без прекъсване на експлоатацията на завода
 • Защитено свързване с други мрежи и отдалечен достъп през защитна стена